Tüm Kategoriler

İrlanda Cep Telefon Kodu

İrlanda Cep Telefon Kodu
Benin Telefon Kodu Fiji Adaları Telefon Kodu

 

İrlanda Cep 00 353 xxxxxxxx 

 

Topraklarının yaklaşık olarak 3’te ikisi çayırlık ve mer’alardan meydana geldiği için hayvancılık bu alanda çok gelişmiştir… Senenin 10 ayında hayvanlar otlaklarda otlayabilmektedir.Sığır geliştirici hayvancılıkta başka gelmektedir ve Dağlık olan taraflarda ve cılız otlaklarda ise koyun yetiştiriciliği yapılmakta idi.Koşum hayvanı at beslemektedir, 4 tarafı denizlerle çevrili olmasına karşın İrlanda’da balıkçılık çok gelişmektedir.1977’de Balıkçılık Bak. kurulması ile bir sanayi halini almıştır.Ülke’de çalışanların neredeyse 3’te biri imalat, madencilik ve inşaat sektörlerinde istisham oluyor.İrlanda, sanayideki kömür ve petrolden doğmakta olan enerji açıklığını hidrolik santrallerle kapatmaya çalışmaktadır.

© 2018