Tüm Kategoriler

Letonya Cep Telefon Kodu

Letonya Cep Telefon Kodu
Gİne Telefon Kodu Arjantin Telefon Kodu

 

Letonya Cep 00 371 xxxxxxxx 

 

Günümüzdeki Letonlar ile Litvanlar MÖ 2500 civarlarında Baltık Denizi civarında yerleşmekte olan Hint-Avrupa halklarının torumları olduğu bilinmektedir.Dil yapıları türlerinden komşuları olan Cermenler ve Fin-Ugor halklarından değişik olup Baltık halkları şeklinde adlandırılmıştır.12.yy’da bölgeye önce ticaret amacı ile gelen ve Cermenler Letonları zor kullanarak Hristiyanlaştırmışlar, 1201 senesinde Letonya’nın başkenti olan Riga’yı ise kurmuşlardır.1282 senesinde Riga dahil birçok Leton şehri K.Alman Ticaret ortaklığı olmuş bulunan Hansa Birliği’ne katıldıkları söylenmektedir.1558-1528 seneleri aralarında Rusya ile Lehistan, Litvanya ve Danimarka aralarında yapılmakta olan Livonya Savaşı Rusya’nın yenilgisi ile neticelenince bölge önce Litvanya Grandüklüğü, sonra ise Lehistan-Litvanya Birliği’nin eline geçmiştir.Lehistan’ın 1793 senesinde dağılmasından sonra da Letonya Çarlık Rusyası‘nın eline geçtiği söylenmektedir.1.Dünya Savaşına denk Rusya İmpt’luğunun egemenliğinde yaşayan Letonya 18 Kasım 1918 tarihinde bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

© 2018