Tüm Kategoriler

Liberya Cep Telefon Kodu

Liberya Cep Telefon Kodu
Batı Samoa Telefon Kodu Saint Helena Cep Telefon Kodu

 

Liberya Cep 00 231 xxxxxxxx

 

Liberya’da büyük ölçülerde taroım ile demir cevheri ihracatına dayanmakta olan gelişme yolunda bir piyasa ekonomisi yürürlüktedir.Yakın dönemde açık kapı politikasının ve yabancı sermayeye bilinmiş olan kolaylıkların katkısı ile sağlanmakta olan yüksek ekonomik büyüme hızları 1980 senelerinin başında artmakta olan ithal petrol maliyetinin ve dünya çaplarındaki durgunluklarının etkisi ile bir yavaşlama süreçlerine girmiştir.1988 verilerine dair ülkenin gayrı safi milli hasılası 975 milyon ABD Doları, yükselme hızının nüfus artışhızının gerilerinde kalması sebebi ile oldukça düşük bir gelişme seyri izlemekte kişi başına düşen milli geliri ise 400 ABD Dolarıdır.Genişliği 23-40 km aralarında değişmekte olan bu kesimlerin gerilerindeki hafif engebeli tepeler ise birdenbire yükselerek yerlerini dar bir orman kuşağına bırakmaktadır.Ortalama yüksekliği 180-300 m olmuş olan bu kuşakları orman örtülerinin seyrekleştirdiği önemli bir pilato izlemektedir.Vadiler ile yarılmış olan bir platonun yükseklikleri 450-650 m aralarında ise farklılık göstermektedir.

© 2018