Tüm Kategoriler

Lihtenştayn Cep Telefon Kodu

Lihtenştayn Cep Telefon Kodu
Bulgaristan  Cep Telefon Kodu İsrail Cep Telefon Kodu

 

Lihtenştayn Cep 00 423 xxxxxxxx 

 

2001 senesinde Lihtenştayn’ın gayri safı yurt içi hasılası 4,2 milyar İsviçre Frengı idi.Bu rakam, Türkiye’nin gayrısafı yurt içi hasılasının neredeyse 1/60’ını oluşturmakta idi.Lihtenştayn’da 250’den çok çalışanı olan 15 işletmeler olduğu bilinmektedir.Ticari olan şirketlerin %70’inden çoğunluğu 1 ile 9 kişi aralarında çalıştıran küçük olan işletmelerdir.Pek çok Lihtenştayn firmaları araştırma ağırlıklı alanlarda uzmanlaşmış olup, küresel pazar liderlerindendir.2004 senesi itibari ile Lihtenştayn’da 15 tane banka olduğu bilinir.Lihtenştayn’ın nüfusları 2004 senesinden itibaren ile neredeyse 34.600’dür.Nüfus yoğunlukları km başına 216 kişi, artış hızı 2004 sene sonu itibari ile % 0.9’dur.Ülkede ikamet etmekte olan yabancıların oranları ise takriben olarak %34 olduğu bilinir.Bunlardan 885’i Türkiye Cumhuriyeti halkıdır.

© 2018