Tüm Kategoriler

Macaristan Cep Telefon Kodu

Macaristan Cep Telefon Kodu
Kongo Telefon Kodu Portekiz Cep Telefon Kodu

 

Macaristan Cep 00 36 xxxxxxxx 

 

Parlemento taraflarından her 4 senede bir seçilmiş olan devlet başkanının rolü semboliktir ve yanlız görevleri aralarında başbakanı atamanın da olduğu vurgulanmaktadır.Her bakan adayları, devlet başkanı tarafından bir formalite olarak uygulanmaktadır.Batı Macaristan Ovalarında iki planda tepelerin çoğunluğu göze çarpmaktadır.Buralarda akarsuların bütünü balanık ve çamurlu olduğu bilinir.Bunlardan daha çok ormandan kesilmekte olan ağaç kütüklerini taşıyabilmek için yararlanılır.Macaristan kuzey bölümleri dağlık olan bir bölge olduğu bilinmektedir.Macar denizi diye söylenmekte olan Balaton Gölü‘ne denk uzamakta olan bu dağlık bölge çoğunlukla kireç taşından oluşmuş olan bir yayladır.

© 2018