Tüm Kategoriler

Moritanya Cep Telefon Kodu

Moritanya  Cep Telefon Kodu
Saint-Pierre ve Miquelon Cep Telefon Kodu Papua Yeni Gine Cep Telefon Kodu

 

Moritanya Cep 00 222 xxxxxxxx

 

Beşinci 5. ile 7. yüzyıl aralarında, Kuzey Afrika’dan Berberi kabilelerin göç etmesi ile bugünkü Moritanya’nın asil sakimleri ve Soninke’lerin ataları olan Bafour’lar yerlerinden olmuş idi.Bafourlar asıl olarak tarım ile uğraşıyorlardı ve Sahra vatandaşları içinde geleneksel göçebe yaşamı terkeden ilk halk da onlardır.Sahra Çölü yavaş yavaş kurumaya devam eder iken güneye yönelmişlerdir.Bafaur’ları Sahra’nın orta kesimlerinde yaşayanlar izledi.Sonraki 500 sene boyunca Araplar, Yerel halkın direnişlerini bastırarak Moritanya’ya hakim olmuşlardır.Moritanya’da 1644-1674 seneleri aralarındaki savaşlarda Beni Hassan kabilesinin Yemenli Arapları bölgeden çıkarma girişimleri başarısızlıkla neticelenmiştir.Beni Hassan kabilesinin soyundan gelmiş olanlar, yani Hassaniler, buradaki Mağrib toplumlarının bir anlamda üst sınıfını oluşturmuş da denilebilir.

© 2018