Tüm Kategoriler

Özbekistan Cep Telefon Kodu

Özbekistan Cep Telefon Kodu
Mali Cep Telefon Kodu Litvanya Cep Telefon Kodu

 

Özbekistan Cep 00 998 xxxxxxxx

 

Özbek Han ilk zamanlardan başlayarak kararlı ve sert bir siyaset sürmüş Kutlu Noyan’ın nasihatlari doğrultusunda kısa bir sürede birden fazla düşmanlarından kurtulmuş olduğu bilinmektedir.Özbek Han Tuna taraflarında Nogay’ın şahadetinden sonra çoğalmış olan Bizans ile Slavların nüfusunu kurarak yeniden Müslüman Türklerin baskılarını yükseltmeye başlamış idi.1319 senesinde Tuna’yı geçerek Edirne tarafına kadar gelmişlerdir.Özbek Han’ın orduları 1314 senesinde Bulgar Kralı Sventoslav’ın ölümlerinden sonra, Kral George Terter’e Bizansa karşı yardım bahanesi ile Trakya’ya, 1330 senesinde Terter’in Sırplarla olan savaşlarında ona yardımcı olmak gayesi ile Köstendil’e kadar ilerlemiş idi.Özbek Han 1335 senesinde Azerbaycan seferine çıkmış idi.Bu esnada Bağdat Hatun tarafından zehirlenen Ebu Said ölmüş ve İlhanlı Moğol hakimiyeti de çökmeye yüz tutmuş idi.

© 2018