Tüm Kategoriler

Polonya Cep Telefon Kodu

Polonya Cep Telefon Kodu
Honduras Cep Telefon Kodu Papua Yeni Gine Cep Telefon Kodu

 

Polonya Cep 00 48 xxxxxxxx 

 

1990 senelerinin başlarından itibaren istikrarlı bir ekonomik liberalizasyon politikaları izlemekte olan Polonya, geçiş süreçleri ekonomileri aralarında bir başarı örneği olarak öne çıkmaktadır.Buna karşın, Polonya ekonomilerinin gelişimleri için başta işsizlik oranlarının düşürülmesi üzere atılması gereken birçok adımlar bulunmaktadır.Tarım sektörleri, işçi yoğunluğu, verimsiz küçük tarlalar ile yatırım eksiklikleri sebebi ile oluşamamaktadır.Sağlık, eğitim emeklilik sistemleri ile devlet yönetimlerindeki yapılmış olan reformlar devlet bütçesine beklenenlerden daha fazla yük getirmiş idi.Kamu maliyesinin gelişimleri kamu iktisadi teşekküllerinden kaynaklanmış olan kayıpların azaltılmasında, kayıtdışı ekonominin kayıt altına alınmasına ve vergi reformu gerçekleşmesine bağlı gözükebilmektedir.Polonya Hükümeti 2004 senesinde kamu harcamalarını 2007 senesine denk yaklaşık olarak 17 milyar ABD Doları azaltmaya yönelik bir ekonomik paket yürürlüğe getirilmiştir.

© 2018