Tüm Kategoriler

Sırbistan Cep Telefon Kodu

Sırbistan Cep Telefon Kodu
Panama Cep Telefon Kodu Kamboçya Cep Telefon Kodu

 

Sırbistan Cep 00 381 xxxxxxxx

 

Osmanlı Devleti’nden bağımsızlıklarını almış ve 500 seneden daha çok Osmanlı toprağı olarak kalmış idi.Birliğin De Jure yani hukuki bir anlamlarda son olması ile 3 Haziran tarihinde her iki bir ülke parlemantosunun birliğin sona ermesini onaylayabilmesi ile gerçekleşmiş idi. Bu eski birlik içerilerindeki iki ulusal oluşumları teşkil etmiş olan Sırbistan ile Karadağ artık kendi politikalarını belirliyebilme serbestliğine sahiptirler.

© 2018